Strålevarmepanel i taket - systemhimling - takvarme

behagelig komfortvarme - lavere energiforbruk - en hærværksikker varmeløsning

Strålevarmepanel i systemhimling – takvarme

eller senket tak

Infravarme Strålevarmepanel kan enkelt monteres i systemhimling eller der hvor det er senket tak.  De infrarøde varmestrålene kan dermed nå bedre rundt, slik at gulv, vegg, møbler og de personer som oppholder seg i rommet blir oppvarmet.

Infravarme Standard og Infravarme Smart leveres begge i modeller til innbygning i himlingsplater eller nedsenket tak. Eksempler kan være Rockfon og tilsvarende. Infravarme Smart leveres i størrelsen 59,5 x 59,5 og 59,5 x 119,5. Det finnes også modeller i 30 serien som kan tilpasses himlingsplater og senket tak. Infravarme Standard leveres i størrelsen 60 x 60 ( 59,5 x 59,5 ).

Infravarme Strålevarmepanel kan monteres som den eneste varmekilden i rommet. Som totaloppvarming, eller som punktvarme. Monteres Infravarme Strålevarmepanel der hvor det er falsk himling – himlingsplater er varmesystemet sikret mot hærverk og skader. I tillegg kan strålevarmepanelet enkelt flyttes ved behov. Infravarme strålevarme gir en god beskyttelse mot kuldefall og trekk fra vinduer og andre kjølige flater. Med takmontering unngås også berøring av varmekilden – en fordel i barnehager, klasserom, sykehus mm.

Styringen av varmen kan foregå sentralt via et Smart system, som styrer all varme og lys i rommet. Man kan også velge å programmere å styre det enkelte innebyggede Infravarme Strålevarmepanel enkeltvis med kontroller. Infravarme Strålevarmepanel kan i tillegg serie kobles.

VI ser flere LED lyspaneler blandt andet fra OSRAM, hvor man monterer LED lyspaneler sammen med takvarme. Lyspanelene er ofte malt i hvit overflate, som fint matcher Infravarme Smart i matt hvit, eller Infravarme Standard Stål, i RAL9016. Med denne løsning oppnås en diskre og usynlig lys og varmekilde i tillegg til at det frigjøres veggplass.

 

Infravarme Strålevarmepanel – til den frosne medarbeider

I det åpne kontorlandskap kan det sitte medarbeidere på en utsatt eller trekkfull kontorarbeidsplass, som har behov for mere varme enn de andre kollegaer. Monteres Infravarme strålevarmepanel i taket over den medarbeider som fryser, kan varmen styres individuelt og manuelt, med en kontroller på skrivebordet.

Smart styring og trådløs styring i møterom

Med Infravarme Smart, kan man trådløst styre og programmere temperaturen på forskjellige tider automatisk. Et møterom eller fellesrom som ikke altid er bemannet, kan eksempelvis programmeres til en hviletemperatur på 18 grader. Når det så kommer folk i rommet, vil en bevegelsessensor registrere dette, og øke temperaturen til eksempelvis 21 grader.

Møterommet kan også styres og programmeres via en PC. Den som booker rommet, og klargjør dette til møte, vil fra egen PC kunne styre varmen i rommet, slik at det er varmt på ønsket tidspunkt.

Disse muligheter gjør at vi sparer strøm og energi, og hjelper dermed med å redusere Co2.

Møterommet var kun et eksempel, eksemplet kan trolig også benyttes i andre rom, som kantine, lager, pakkerom, røykerom mm.

Infravarme Strålevarmepanel – montering og vedlikehold 

Infravarme strålevarmepanel erstatter et av de tidligere ROCKFON eller lignende himlingsplater. Himlingsplaten løftes ut, og Infravarme strålevarmepanel legges enkelt ned i T-lift skinnene. Strøm tilsluttes, og man er kjørende. Ikke fremtidig vedlikehold, ikke støy – kun behagelig komfortvarme.

Ofte er det rør og ledninger skjult i senkede tak, dermed skal man hensyn til disse ved installasjon – montering. Det skal være en minimums avstand på ca. 5 – 10 cm mellom det senkede tak og det faste tak. Avstand til rør og ledninger bør være rundt 10 cm.

Det er ikke behov for vedlikehold og service i ettertid.

Infravarme strålevarmepanel kan også monteres i taket med tilhørende braketter, eller hengende i wire / kjetting ned fra taket. De kan også monteres med 45 grader braketter mellom tak og vegg.

 

Oppvarmning med Infravarme Strålevarmepanel

Eksempelvis vil oppvarming med infravarme strålevarmepanel i skoler, klasserom, barnehaver, kontorlokaler gi en behagelig og sunn varme. Strålevarmepanelet avgir en ens varme i hele rommet. Samme temperatur ved gulvet som i taket. Les gjerne mere om teknologien her på vår nettside, eller kontakt oss på mail eller telefon for supplerende informasjoner.

Infravarme Strålevarme produseres i Tyskland. Infravarme Smart produseres hos Crea Electronic og Infravarme Standard hos Infranomic.

 

Infravame Strålevarmepanel – varmesystem til skoler, barnehaver, kontor mm

50 kvadratmeter – hvor mange er det behov for?? Kontakt oss gjerne hvis du har ytterligere spørsmål.

Vi har to produkter – Infravarme Standard og Infravarme Smart, med forskjellig effekt og virkemåte. Infravarme Standard leveres uten trådløs styring. Infravarme Smart leveres komplett med styring og intelligent kontroller.

Eksempel: Totaloppvarming – ingen anden varmekilde i rommet. Vi ønsker 21 grader, lokalet har god isolering, det er maks 3 meter fra gulv til tak.

Benyttes Infravarme Standard er det behov for 8 Infravarme strålearmepaneler

Benyttes Infravarme Smart er det behov for 4 Infravarme strålevarmepaneler

Infravarme strålevarmepanel kan også monteres som supplerende varmekilde – altså tillegg til eksisterende varmesystem. Da er det behov for et mindre antall Infravarme strålevarmepanel til samme kvadrat meter