Infravarme - Infrarød Varme - Strålevarme

energieffektive og miljøvennlige strålevarmepanel til oppvarming av bolig og næring

Hvorfor Infravarme strålevarme?

Infravarme strålevarme i nytt design og med flere funksjonaliteter bør absolutt være med i overveielsene ved valg av varmekilde til bolig. Hvorfor kun tenke på fjernvarme? Gass? Trepellets? Solenergi? Varmepumpe? Osv.  Det kan også være at du skal supplere med mere varme i boligen

  • Hvorfor skal jeg velge Infravarme strålevarme som varmekilde i boligen?
  • Er Infravarme strålevarme fremtidens oppvarmingsform?
  • Er investeringen i Infravarme strålevarme dyrt, sammenlignet med andre oppvarmingskilder?
  • Hva koster det å oppvarme min bolig med Infravarme strålevarme?
  • Krever Infravarme strålevarme service og vedlikehold?
  • Er Infravarme strålevarme sunnhetsskadelig for meg og min familie?

Skal Oljefyr eller Gassfyr skiftes?

Er du i den situasjon at eksempelvis oljfyret skal utskiftes, er det flere overveielser

Alernativet kan da være

  • Varmepumpe
  • Trepellets
  • Fjernvarme
  • elektrisk oppvarming med eksempelvis Infravarme strålevarme

Olje, gass, varmepumper, trepellets, krever alle service og vedlikehold eller feier. Med Infravarme strålevarme har du ikke utgifter til fremtidig vedlikehold og service.

 

Infravarme strålevarme på badet om sommeren!

Montér infravarme strålevarme på badet, gjerne i taket. På denne måten får du det samme varme gulvet, som ved eksempelvis vannbåren gulvvarme. Fordelen med infrarød strålevarme er at det ikke er behov for at fyr og pumper jobber hele sommeren. Infravarme strålevarmepanel kan selvfølgelig også monteres som Speil eller som standard Infravarmepanel på veggen.

infrarød varmepanel, infrarød strålevarme
infrarød varmepanel, infrarød strålevarme

Skal eksisterende elektriske varmesystem byttes?

Bytter man fra tradisjonelle panelover, som oppvarmer luften via konveksjon, er det store fordeler og økonomiske besparelser å hente via en Infravarme løsning. Enkelte kan spare opp til 40% ved å bytte ut til Infravarme strålevarme. Infravarmepanelene gir bedre varmeutnyttelse, da ir varme oppvarmer de faste objekter som vegg, gulv, møbler mm. På denne måte oppleves ikke kuldefall/kalderas fra vegg og vindu, og kuldestråling fra møbler. Vi har eksempler fra kunder, hvor de tidligere hadde en luft temperatur på rundt 23 grader for å holde komfort temperaturen. I dag opplever de den samme komfort temperatur med 21 grader. Dette skyldes utelukkende at de faste objekter som gulv, vegg, tak og møbler er oppvarmet.

 

Sunnhet og Velvære

Infravarme strålevarme fordeler ikke støv rundt i luften på samme måte som tradisjonelle varmekilder basert på konveksjonsprinsippet. Det er behagelig å være i et rom som er oppvarmet med infrarød strålevarme.

 

Kontakt oss helt uforpliktende

Det er ikke enkelt å gi et klart svar på alle spørsmål. Hvis vi skal kunne gi deg korrekt råd og veiledning i forbindelse en varmeløsning til ditt behov, kontakt os gjerne på telefon 0045 7070 7922 eller e-post kontakt@infravarme.com. Vi vil forsøke å klarlegge de fordeler og ulemper du vil oppleve, og hvilke investeringer og løpende utgifter du vil møte, hvis du velger en varme løsning basert på Infravarme strålevarme.

 

Infravarme Strålevarme.

leveres i mange modeller, farver og størrelser. Infravarme Strålevarmepaneler er i dag montert i private boliger, næringseiendommer, slott, båter, yogasentre og hotell mm. Infravarme STANDARD eller Infravarme SMART med trådløs intelligent varmestyring. Infravarme strålevarme leveres med enkle rammer, profilerte rammer eller slimline modeller uten ramme.