Spar energi med Infravarme Strålevarmepaneler

Miljøvennlig og effektivt varmesystem til private boliger og næringsbygg

Spar energi med Infravarme.

skån miljøet!

Du reduserer Co2, med strøm fra vindmøller, solceller, biogass osv.

Vi kan estimere ditt daglige, månedlige og årlige strømforbruk, og dermed også omkostningene til oppvarming.

Utgangspunktet for å kunne estimere forbruket, et informasjoner om din bolig. Det som er viktig for oss er informasjoner om:

 • Isolering – hvor godt er bygget isolert i vegg og tak.
 • Vinduer – er det 1,2 eller 3 lags vinduer
 • Byggeår
 • Antall etasjer i huset
 • Arealet i de enkelte rom ( m2)

Med disse informasjoner kan vi beregne antallet av Infravarme strålevarmerpaneler som skal benyttes, for å estimere ditt strømforbruk.

Spar energi med Infravarme – spar penger!

Erfaringer fra tidligere installasjoner, gjør at vi kan guide deg, i valg av varmekilde, hvis vi sammenligner med andre og tradisjonelle varmekilder.

 • Du har kun behov for å heve temperaturen i rommet, når du benytter rommet. Den korte oppvarmingstiden med Infravarme strålevarmepaneler, gjør det mulig å kun oppvarme rommet, når du er i rommet. Den intelligente styringen innstilles til å heve temperaturen på et valgt tidspunkt, eller automatisk når det er mennesker i rommet.
 • Det er ikke energitap i eksempelvis rørsystemer, ei heller sirkulasjonspumper som bruker strøm.
 • Det er full utnyttelse av enerigen. Det er ikke energitap i Infravarme strålevarmerpaneler. Infravarmepanelene er effektive og effektfulde i utnyttelsen av energien. Dette igjen gir økonomiske besparelser, og varme i rommet.
 • Det er ingen utgifter til vedlikehold.
 • Infravarmepanelene oppvarmer de faste materialer. Disse faste materialer lagrer varmen i tak, vegg og møbler, og avgir denne gradvis til luften. Dette gjør at Infravarmepanelet kan slukkes i perioder, uten at du opplever kulde. Har du solceller kan Infravarmepanelene benytte varmen fra disse i solskinstimer, slik at du kan spare varme opp i de faste materialer til eftermiddag og kveld.
 • Infravarme strålevarmepaneler oppvarmer deg med det samme!. Det er ingen ventetid – ingen luft som skal oppvarmes først. Du opplever en behagelig varme og temperatur. De faste materiealer avgir varme til luften, etterhvert som de oppvarmes.
 • For hver grad du senker temperaturen, sparer du ca. 5% på strømregningen. Denne faktor benyttes ved alle former for oppvarming. Med Infravarme opplever du temperaturen anderledes, da det ikke er kalde flater som nedkjøler luften. Den opplevelsen du får, ved å være omgitt av faste materialer som avgir varme, gjør at du nesten automatisk reduserer temperaturen i rommet. Den lavere temperatur gir ytterligere besparelser på strømregningen, ofte opp til 5 – 15%.

Selve installsjonen er enkel og billig.

Du kan selv sette støpselet i stikkontakten. Du kan montere Infravarme strålevarmepanelet der hvor du ønsker varmekilden. Det er ikke behov for å ta hensyn til rør, trekk fra vinduer og andre forhold.

 
 

Spar energi med Infravarme strålevarmepaneler.

Fornybar energi er energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av energi, og ikke kan tømmes innenfor en tidsramme som er gitt av menneskene. Fornybar energi kan være solenergi, vannkraft, vinnkraft, bioenergi, bølgekraft mm. ( kilde Wikipedia) Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn ikke fornybar energi. Da ikke fornybar energi generelt ikke fører til økt global oppvarming, har oppmerksomheten rundt fornybar energi økt enormt over de siste tiår.

Levetiden på Infravarmepanelene er lang – vi tenker langsiktig – det skal DU også gjøre med dine investeringer.

 

El-basert – Co2 vennlig – Ingen lyd – Ingen lukt – Ingen brannfare

 • Vedlikehold:En fuktig klut er nok
 • Varmestyring: Trådløs og intelligent varmestyring
 • Service: Ingen årlige utgifter til service
 • Størrelse: Flere størrelser og modeller.