Hvordan virker Infravarme IR varme?

Infravarme IR Varme – IR varmepanel til bolig og erhverv

Infravarme IR Varme.

Infravarme ir varme avgir en behagelig varme, som opptas av de faste materialer de infrarøde varmestrålene treffer. De faste materialer kan være gulv, vegg, tak, møbler som lagrer varmen, og avgir denne i ettertid til luften.

Vi mennesker opplever en behagelig varme, varmen vi får fra luften, de direkte varmestrålene vi får fra ir varmepanelet, samt også IR varme strålene som avgis fra de faste objekter.

Infravarme IR varme.

oppleves på en helt spesiell måte. Varmen er intens og omsluttende. Man har det godt – varmen trenger helt inn under huden.

For å forstå dette, skal man tenke på hvordan vi opplever temperaturen. På en overskyet vinterdag føler vi oss godt tilpass innendørs med 21 grader – når vi har en genser på. På en varm sommerdag vil vi ved samme temperatur føle oss tilpass i en T-shirt.

Forklaringen er at selv om temperaturen er den samme, får vi om sommeren indirekte FIR stråler fra de faste objekter som solen har oppvarmet.  Gulv, vegg, tak møbler lagrer varmen, og avgir de varme strålene til oss.

Infravarme IR varme.

er basert på en patenteret varmeteknikk. Alle produkter er godkjendte til det Europeiske marked.

Den robuste konstruksjon gir en maksimal energieffektivitet. Infravarmepanelet utnytter all den energi som tilføres Infravarmepanelet, det er ikke energitap i materialet.

Infravarme IR varme.

benytter FIR – teknologien, lange infrarøde bølger, som etterligner solens stråler – dog uten de farlige UV – stråler (ultraviolette stråler).

I konveksjonell oppvarmning, sirkulerer luften som medfører kjølige områder, ved gulv og i hjørner. Luften som sirkulerer, fordeler støv som især for allergikere kan være et problem. I Konveksjonell oppvarmning skjer oppvarmningen ved at sentralvarme, olje- eller gass oppvarmer vann og sirkulerer dette i radiatorer som igjen oppvarmer luften. Luften oppvarmer deretter lokalet.

Sopp og råte.

IR Varmen lagres i vegg, gulv og tak. Dette gjør at de faste objekter holdes tørre og oppvarmede. Sopp og råte trives ikke når de faste objekter holder en stabil og jevn temperatur. Luften oppleves anderledes og mere behagelig. Ingen ubehagelig lukt av fukt. Når de faste objekter som gulv, vegg, tak og møbler er gjennomvarmet, mister vi ikke varmen, når dørene åpnes eller ved daglig utluftning. Varmen er i de faste objekter, og luften blir hurtig oppvarmet igjen.

Tilbehør.

Det finnes Smarte termostatløsninger, samt også vegg og tak braketter, fotstøtter som kan leveres og bestilles sammen med Infravarme IR Varme panel

Se mere om dette under Produkter

Konveksjon vs Infravarme IR Varme.

Varmen fordeles i hele lokalet via luftsirkulasjon. Det øverste luftlag er varmere enn luften ved gulvet. Ofte føles det ubehagelig når det er kaldt på gulvet og varmt i taket. støv og bakterier sirkulerer rundt i rommet.

Infravarmepanelet oppvarmer alle de faste emner i lokalet (møbler, vegg, tak, gulv, mennesker, mm.) De faste objekter lagrer og avgir varme til rommet uten at luften blir tørr og uten å fordele støv og partikler. Infravarme ir varme gir en jevn varme i hele rommet, samme temperatur i tak og ved gulvet.