Infravarme Økonomi - Hva koster Infravarme?

Miljøvennlig varmesystem til bolig og næring

Infravarme Økonomi.

Prisen på en varmeløsning til Boligen varierer –  hvor mange Infravarmepaneler – hva koster Infravarme?

Selve Investeringen er enkel å beregne, driftsomkostningene er noe helt andet. Hvis du i dag har 100% oversikt over dine utgifter til varme, inklusive vedlikehold, service, feier osv skal disse utgiftene legges sammen med varmeutgiftene ved beregning og sammenligning.

Selve Investeringen i en Infravarmeløsning til et bolig på ca. 130 m2, vil ligge rundt 75.000,- til 130.000,-.  Den store prisforskjellen skyldes de forskjellige modeller, samt også isoleringen av boligen, og romfordeling.

Husk at det er ingen fremtidige utgifter til service, justeringer, årlig vedlikehold og feier.

Vi har Infravarmepaneler med trådløs intelligent varmestyring, som automatisk regulerer temperatur og tid, ut fra dine programerte innstillinger. Infravarme SMART regulerer via intelligent styring ( PI regulering ), og beregner hvor mange watt som skal til, for å oppnå og deretter holde den ønskede temperatur. Infravarmepanelene kjører på «autopilot», Smart styring – du sparer penger – Infravarme Økonomi.

Vi har også modeller som styres via en trådløs termostat. Disse modellene kan enkelt tilkobles Smart hus løsninger.

Alternative løsninger, fjernvarme, gass, varmepumper, pellets har forskjellig pris, helt avhengig av boligen som skal oppvarmes. Infravarmepanelene ide forskjellige modeller, kan enkelt blandes og fordeles rundt i boligen.

Har boligen i dag panelovner eller andre typer av konveksjonvarme kilder, viser beregninger og forbrukstall hos kunder, at man ofte kan spare 30 – 40% på strømregningen ved å gå over til Infravarme.

Andre fordeler ved Infravarme kan være det miljømessige, og reduksjon av Co2.

Olje, gass, pellets har utslipp av Co2, og forurenser vår klode. Infravarme kan være Co2 nøytral hvis du eksempelvis benytter strøm fra solseller, vindmøller, biogass mm

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker et tilbud eller beregning av hva det vil koste for deg å gå over til Infravarme, eller supplere med Infravarme som varmekilde.

Hva koster Infravarme – hvor mange Infravarmepaneler har jeg behov for?

Det er flere faktorer som er viktig ved beregning av watt og investering i Infravarme til bolig. Til en bolig på ca. 130 m2, vil prisen ligge rundt  75.000,- til 130.000,-. Prisen avhenger av boligens standard og isolering, samt hvilke modeller som ønskes.

Selve investeringen og etableringen kan fordeles over flere over. Vi formidler også kontakt til IKANO Bank som finansierer våre kunder.

  • Vedlikehold: En fuktig klut er nok.
  • Varmestyring: Intelligent og trådløs varmestyring
  • Service: Ingen årlige service utgifter.
  • Størrelse: Flere størrelser og modeller