Hot Infravarme Varmepanel - til Hot Yoga

sund og korrekt varme med Infravarme

Hvorfor er Hot Infravarme en god varmeløsning?

Hot Infravarme til Hot Yoga. Varmen er viktig i et Hot Yoga studie – derfor kommer kundene!

  • Det er viktig å oppvarme hurtig.
  • Overflatetemperaturen på varmekilden må ikke være for høy – det kan være skadelig for øyne og hud.

Oppvarmingstiden er viktig. Fra 45 minutter til 1 1/2, hvis du skal løfte temperaturen fra eksempelvis 20° til 38°.

I denne perioden vi Hot Infravarme panelene holde en overflatetemperatur på ca. 180° – 200°.

Denne temperatur gir en kraftig stråling – som ikke oppleves behagelig over lang tid,

Derfor er det viktigt at et varmesystem baseret på infrarød varme har automatisk regulering av varmen, slik at rommet oppvarmes til den ønskede temperatur hurtig, med høy temperatur, og at deretter overflatetemperaturen på Hot Infravarme panelene reguleres ned til behagelig overflatetemperatur som er godt for treningen – og heller ikke skadelig for øyne og hud.

Det er ikke lenge siden at dette ikke var mulig

Uten at man benyttet industriprodukter, for å oppvarme et lokale til 40° grader med infrarød varme. Industriprodukter jobber med en overflatetemperatur på 300°– 500°, som gir en svært kraftig strålig. Produsentene foreskriver derfor at de monteres med en minimumsavstand fra gulv på 3,5 meter.

Et ir varmepanel med så høy overflatetemperatur utsender Klasse A stråler. Den kraftige strålingen kan gi kjedelige symptomer som tørre øyne og irritert hud, i beste fall.

Hot Infravarme

Hot Infravarme panelene utsender klasse C stråler – de langbølgede varmestrålene som oppvarmer behagelig uten gener, irritasjon og bivirkning. I tillegg sørger automatikken i selve Hot Infravarme panelet for at temperaturen på overflaten reguleres ned når den ønskede temperatur er oppnådd. Dermed er overflatetemperaturen på Hot Infravarmepanelene lav, ca. 80° – 100° når Yoga klassen starter.

Fordeler i treningen med Hot Infravarme

Hot Yoga lokaler, som er oppvarmet med Hot Infravarme paneler til 35°- 40° gir store treningsmessige fordeler. De Infrarøde strålene, som har samme evner som solens varme stråler, trenger raskt og lenger inn i muskler og ledd. Kroppen blir raskere og dypere oppvarmet, du og dine kunder vil oppleve en større smidighet, som eksempelvis kan gjøre det mulig å komme dypere inn i stilligene i Yoga og Pilates. Den dype muskulære oppvarmingen har dessuten en positiv betydning for utskillelse av avfallsstoffer.

Fordeler i Yoga salen med Hot Infravarme

Infravarmepanelene er lydløse, varmen fordeles ikke via varmepumpe eller sentral fyr. De infrarøde strålene oppvarmer gulv, vegg og tak, som lagrer varmen og avgir denne til luften. Du vil dermed oppleve en ens varmefordeling i hele Yoga salen. Infravarmepanelene benytter ikke luften som varmeleder, dermed bevares den naturlige luftfuktighet i luften. Når Yoga timen er over – vil fuktigheten i Yogasalen fordampe, da vegger, gulv og tak er gjennomvarmet. En sidegevist er dermed at sopp og råte ikke trives. Dette bidrar også til den gode opplevelse.

Les mere om Hot Infravarmepaneler her

Hot Infravarme til Hot Yoga / Bikram Yoga / Hot Pilates.

Hot Infravarmepanelene fra Sunnyheat er en lydløse varmekilde, FIR teknologien – de lange infrarøde varmebølger, gjør at du opplever varmen intens og behagelig. Yoga studie eiere og instruktører velger Hot Infravarmepaneler fra Sunnyheat til Hot yoga studier, slik at de unngår støy fra rør og varmepumper. Støv hvirvler ikke rundt, bakterier fordeles ikke via luften. Luften er dermed ikke en varmeleder, men de faste materialer som oppvarmes ( gulv, vegg, tak, møbler, mennesker osv. ) Oppvarming med Hot Infravarmepaneler – varme der hvor du har behov for varmen, i lokalet. Det er ikke behov for noe ekstra fyrrom til Hot Infravarme panelene.

  • Styring: Med trådløs ISTC kontroller eller via PC.
  • Oppvarmningstid: Fra 20 – 40 grader på 60 til 90 minutter.
  • Overflatetemperatur: Infravarmepanelets overflatetemperatur kan reguleres.
  • Installasjon: Enkel installation, monterers i taket, tilkobles 230V.