IR Varmepanel

IR Varmepanel – ren vitenskap – ingen fiksjon IR Varmepanel er basert på moderne Infrarød Teknologi. Infravarme ir varmepanel oppvarmer de faste objekter i et rom. På en effektiv måte blir emnene og selve rommet et varmeelement. De infrarøde varmestrålene treffer og oppvarmer de faste objekter, som lagrer varmen, og avgir denne til luften. Denne form for oppvarming er ikke basert…

Details
Infravarme Fotvarmer - elektrisk fotvarmer

fotvarmer

Infravarme Fotvarmer                                                                Infravarme Fotvarmer – en dekorativ, lydløs og praktisk varmekilde, hjemme og på jobb. Fotvarmeren sørger for at du og dine føtter blir…

Details

Infrarøde Varmepanel

Infrarøde varmepanel Infrarøde varmepanel er ingen ny oppfindelse. Infrarøde varmepanel kjenner vi som varmestrålepaneler, og alle faste objekter utsender strålevarme. Jo varmere de faste objekter er, jo kraftigere er strålevarmen. Infrarød varme har tidligere vært brukt i Terrasevarmere, oppvarming på badet, eller til oppvarming av haller og lagre. Industrivarme panelene ble veldig varme, og enkelte modeller fikk et…

Details

Godt arbeidsmiljø med Infravarme

Godt arbeidsmiljø med Infravarme Det er enkelt å få et godt arbeidsmiljø med Infravarme. Kulde og trekk gir et dårligt inneklima, og kan medføre nedgang i produktiviteten. En Dansk undersøkelse viser at produktiviteten kan falde opp til 0,37% for hver grad temperaturen falder. Dette kan veldig raskt bli mange ganger dyrere for arbeidsgiveren, en utgiftene til varme. Nedgangen i produktiviteten skyldes ikke kun de kalde og…

Details